Tisdag 17 april föredrag av Lena Kåreland

Lyssnar vi till professor emerita Lena Kåreland från Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet som talar om sin nya bok ”Förbjuden frukt: litterärt, franskt och kvinnligt” . Hon kommer att lägga särskild vikt vid det franska inslaget i boken och vid Simone de Beauvoirs syn på åldrandet.

Språk
svenska