Skip to content

Stipendier för högre studier i Frankrike

Stipendierna är avsedda för högskole- och universitetsstudier i Frankrike. Sökande ska ha förkunskaper i franska (minst steg 5). Studierna ska omfatta minst fyra månader (vanligtvis en studietermin).  Stipendiebeloppet är som regel 15 000 SEK.

För konstnärliga studier kan det s.k. Pontus Gratestipendiet sökas (ett stipendium à 20 000 SEK). 

Svenska studenter bosatta i Frankrike och disputerade svenska studenter kan inte söka. Svenska studenter som har gått på gymnasiet vid Lycée Français Saint-Louis i Stockholm kan inte heller söka. Stipendium kan inte sökas för att endast följa språkstudier eller åka på studiebesök. Kurserna som läses vid universitet i Frankrike ska huvudsakligen vara på franska och inte på engelska. Erasmus-studenter som vill söka är välkomna och ska bifoga ett intyg på antagningsbesked.

Inom två månader efter avslutade studier/projekt skall rapport insändas till Alliance Française.

Ofullständiga ansökningar beaktas inte. I samband med ansökan ska nedan angivna dokument skickas in och vara kontrollerbara. 

  1. Ansökningsformuläret (med ifyllda obligatoriska uppgifter om födelseår, kunskaper i franska mm.).
  2. Studentbetyg
  3. Intyg på universitets- och högskolepoäng från Sverige eller utomlands, i förekommande fall översatta till svenska
  4. Alla intyg ska vara daterade och innehålla referenser till person med befattning, postadress, e-postadress och telefonnummer.
  5. För Erasmus-studenter bifogas intyg på antagning som Erasmus-student vid ett universitet i Frankrike.

Ansökningstiden är mellan den 1 mars och den 5 april varje år. Observera att ansökan inte kan göras retroaktivt. Studierna ska påbörjas under hösten samma år som ansökan gjorts, eventuellt under våren året därpå. Ansökan om stipendium ska skickas till det elektroniska ansökningssystemet senast 5 april kl. 23.59. Stipendium kan inte sökas per e-post.

Till ansökningssystemet

Besked om eventuellt tilldelat stipendium sänds per e-post före den 15 maj aktuellt år. Det är därför viktigt att sökandes e-postadress och telefonnummer finns på ansökningsblanketten.

Förfrågningar om chanserna att få stipendium kan inte besvaras. Förfrågningar om skälen till att inte ha tilldelats stipendium besvaras ej.
Du får svar endast om du har fått din ansökan beviljad.