Skip to content

Stipendier för högre studier i Frankrike

Stipendierna är avsedda för högskole- och universitetsstudier i Frankrike. Sökande ska ha förkunskaper i franska (minst steg 5). Studierna ska omfatta minst fyra månader (vanligtvis en studietermin).  Stipendiebeloppet är som regel 15 000 SEK.

För konstnärliga studier kan det s.k. Pontus Gratestipendiet sökas (ett stipendium à 20 000 SEK). 

Svenska studenter bosatta i Frankrike och disputerade svenska studenter kan inte söka. Svenska studenter som har gått på gymnasiet vid Lycée Français Saint-Louis i Stockholm kan inte heller söka. Stipendium kan inte sökas för att endast följa språkstudier eller åka på studiebesök. Kurserna som läses vid universitet i Frankrike ska huvudsakligen vara på franska och inte på engelska. Erasmus-studenter som vill söka är välkomna och ska bifoga ett intyg på antagningsbesked.

Inom två månader efter avslutade studier/projekt skall rapport insändas till Alliance Française.

Ofullständiga ansökningar beaktas inte. I samband med ansökan ska nedan angivna dokument skickas in och vara kontrollerbara. 

  1. Ansökningsblankett (med ifyllda obligatoriska uppgifter om födelseår, kunskaper i franska mm.).  Ansökningsblankett Stipendier (PDF).  
  2. Studentbetyg
  3. Intyg på universitets- och högskolepoäng från Sverige eller utomlands, i förekommande fall översatta till svenska
  4. Åren efter studentexamen ska vara dokumenterade med intyg (studier, arbete, utlandsvistelse etc.) Vid eventuell långvarig sjukdom fordras läkarintyg
  5. En kortfattad redogörelse (en halv A4-sida) för relevant fritidssysselsättning, arbete, föreningsverksamhet, intressen mm ska bifogas helst tillsammans med intyg
  6. Alla intyg ska vara daterade och innehålla referenser till person med befattning, postadress, e-postadress och telefonnummer
  7. En studieplan innehållande omfattning, budget, utbildningens namn och studieort (högst en A4-sida)     
  8. För Erasmus-studenter bifogas intyg på antagning som Erasmus-student vid ett universitet i Frankrike

Ansökningstiden är mellan den 1 februari och den 1 april varje år. Observera att ansökan inte kan göras retroaktivt. Studierna ska påbörjas under hösten samma år som ansökan gjorts, eventuellt under våren året därpå. Ansökan om stipendium ska vara poststämplad senast 1 april aktuellt år. Stipendium kan inte sökas per e-post.

Ansökan skickas till:

Alliance Française
c/o Mickaëlle Cedergren
Lagnövägen 5
132 36 Saltsjö-Boo

Besked om eventuellt tilldelat stipendium sänds per e-post före den 15 maj aktuellt år. Det är därför viktigt att sökandes e-postadress och telefonnummer finns på ansökningsblanketten.

Förfrågningar om chanserna att få stipendium kan inte besvaras. Förfrågningar om skälen till att inte ha tilldelats stipendium besvaras ej.