Årsmöte 2019

ÅRSMÖTET
äger rum
torsdagen den
23 maj kl 17

Kallelse och detaljerad information
har skickats ut till medlemmarna per brev eller mejl.

Kostnad 240 kronor.
Anmälan görs genom att sätta in beloppet på Plusgiro 535 48-4.

Välkomna!
styrelsen