Skip to content

Andra stipendier att söka
För dig som vill studera i Frankrike finns även andra stipendier att söka:

Svensk – Franska Stiftelsen
För mera info klicka på denna länk:  svensk-franska-stiftelsen.se  eller för allmänna frågor, kontakta Anna Jakobson, anna.jakobson@svensk-franska-stiftelsen.se 

L’Amitié Franco-suédoise
Stipendium för gymnasieungdomar och för dem som tagit studenten upp till tre år tidigare. För mer info klicka på denna länk : https://amitiefs.se

Stipendiet ”Chambre Linné, Grenoble” för dem som kommit längre i sina studier.
Kontakt Åsa Ekwall 
e-post: amitiefrancosuedoise@gmail.com eller telefon: 070-22 44 944 

Tessinsällskapet
Stipendium för studier i franska för ungdomar som läser vid svenskt universitet eller högskola och ännu inte avlagt examen.
För mera info besök tessinsallskapet.se eller kontakta Fredrik von Essen, f.ve@telia.com