Alliance Française är en politiskt och religiöst obunden förening som inte uppbär några bidrag utan är helt beroende av medlemmarnas avgifter. Styrelseledamöterna arbetar ideelt. Var och en av de tio ledamöterna har sitt ansvarsområde enligt nedan:

Styrelse (vald vid årsmötet den 23 maj 2019)

Johan Stenberg, ordförande
johanstenbergiandebol@hotmail.com
070 539 4818

Carola Almqvist, vice ordförande
program, hemsida (innehåll), övriga allianser i Sverige                           
almqvist.carola@gmail.com
070 494 9068

Elisabet Ersman, sekreterare, program                           
elisabet.ersman@gmail.com
070 606 3453

Britt Alexandersson, vice sekreterareprogram, hemsida (teknik), medlemmar
britt_alexandersson@hotmail.com
070 415 67 35

Harriet Svensson, program
svensson.harriet@telia.com
073 324 85 99

Susanne Örnliden, program
susanneornliden@hotmail.com
070 920 31 28

Ulla Bylinsky, program                            
ulla.bylinsky@gmail.com
073 156 8030

Mickaëlle Cedergren, stipendier                     
mickaëlle.cedergren@fraita.su.se
08-648 25 63

Anna Carlstedt, samarbete med skolor mm
anna.carlstedt@su.se 
072 083 5917

Claes Eliason, ekonomi
claes.eliason@gmail.com
072 214 5485

Björn Norrbom, arkiv, bitr. ekonomi                                          
b.a.norrbom@gmail.com
070 756 5424

L’Alliance Française est une association apolitique et laïque, qui agit sans contributions financières autres que les cotisations de ses adhérents. Tous les membres du comité travaillent de manière bénévole. Les responsabilités respectives de chacun des membres du comité sont comme suit :

Comité de direction (élu à la session annuelle de mai 2019)

Johan Stenberg, président                                
johanstenbergiandebol@hotmail.com               
070 539 4818

Carola Almqvist, vice-président
programmation des activités, site internet     
almqvist.carola@gmail.com                                 
070 494 9068

Elisabet Ersman, secrétaire                              
elisabet.ersman@gmail.com                                
070 606 3453

Britt Alexandersson
britt_alexandersson@hotmail.com
070 415 67 35

Harriet Svensson
svensson.harriet@telia.com
073 324 85 99

Susanne Örnliden
susanneornliden@hotmail.com
070 920 31 28

Ulla Bylinsky                         
ulla.bylinsky@gmail.com                                       
073 156 8030

MickaëlleCedergren, bourses                          
mickaëlle.cedergren@fraita.su.se                      
08-648 25 63

Anna Carlstedt
anna.carlstedt@su.se 
072 083 5917

Claes Eliason
claes.eliason@gmail.com
072 214 5485

Björn Norrbom, archives                                    
b.a.norrbom@gmail.com                                       
070 756 5424