Skip to content

Alliance Française är en politiskt och religiöst obunden förening som inte uppbär några bidrag utan är helt beroende av medlemmarnas avgifter. Styrelseledamöterna arbetar ideelt. Var och en av de tio ledamöterna har sitt ansvarsområde enligt nedan:

Styrelse (vald vid årsmötet den 15 maj 2023)

Mickaëlle Cedergren, Ordförande, stipendieansvarig                     
mickaëlle.cedergren@su.se

Carina Idberg, Vice-ordförande, programansvarig
carina@idberg.com
072 858 4456

Harriet Svensson, Programansvarig                   
svensson.harriet@telia.com
073 324 85 99

Hans Nilsson, Programansvarig, tekniksupport i Franska skolan

   

Fanny Jerlström, Kommunikatör för Af-program

 

Eva Hasselblad, Sekreterare, kontaktperson till de andra allianserna

 

Cecilia Carlander, Biträdande sekreterare

 

Claes Eliason, Kassör
claes.eliason@gmail.com

 

Hanna Kempe, Biträdande kassör, ansvarig för medlemsregistret

 

Uppdrag utanför styrelsen:

Valérie Alfvén, Adjungerad, stipendieansvarig
valerie.alfven@su.se

L’Alliance Française est une association apolitique et laïque, qui agit sans contributions financières autres que les cotisations de ses adhérents. Tous les membres du comité travaillent de manière bénévole. Les responsabilités respectives de chacun des membres du comité sont comme suit :

Comité de direction (élu à la session annuelle du 15 mai 2023)

Mickaëlle Cedergren, Présidente, responsable des bourses                       
mickaëlle.cedergren@su.se

Carina Idberg, Vice-présidente, coresponsable du programme d’activités
carina@idberg.com 072 858 4456

Harriet Svensson, Coresponsable du programme d’activités
svensson.harriet@telia.com
073 324 85 99

Hans Nilsson, Coresponsable du programme d’activités,  chargé support technique à Franska skolan

   

Fanny Jerlström, Chargée de la communication du programme de l’Af


Eva Hasselblad, Secrétaire, chargée des relations avec les alliances au niveau national


Cecilia Carlander, Vice-secrétaireClaes Eliason, Econome
claes.eliason@gmail.com


Hanna Kempe, Vice-économe, responsable du registre des adhérents

 

Uppdrag utanför styrelsen:

Valérie Alfvén, Responsable des bourses
valerie.alfven@su.se