Alliance Française är en politiskt och religiöst obunden förening som inte uppbär några bidrag utan är helt beroende av medlemmarnas avgifter. Styrelseledamöterna arbetar ideelt. Var och en av de tio ledamöterna har sitt ansvarsområde enligt nedan:

Styrelse (vald vid årsmötet den 22 maj 2018)

Johan Stenberg, ordförande, ekonomi
johanstenbergiandebol@hotmail.com
070 539 4818

Carola Almqvist, vice ordförande
program, hemsida (innehåll), övriga allianser i Sverige                           
almqvist.carola@gmail.com
070 494 9068

Elisabet Ersman, sekreterare                            
elisabet.ersman@gmail.com
070 606 3453

Britt Alexandersson vice sekreterareprogram, hemsida (teknik), medlemmar
britt_alexandersson@hotmail.com
070 415 67 35

Harriet Svensson program
svensson.harriet@telia.com
073 324 85 99

Susanne Örnliden program, hemsida (teknik)
susanneornliden@hotmail.com
070 920 31 28

Ulla Bylinsky, bitr. stipendier, program                            
ulla.bylinsky@gmail.com
073 156 8030

Mickaëlle Cedergren, stipendier                     
mickaëlle.cedergren@fraita.su.se
08-648 25 63

Eva Hesselgren-Mortensen      
eva.hesselgren@gmail.com
073 985 2830

Lisa Hultman, hemsidan (teknik)                             
lisa.hultman.sthlm@gmail.com
070 600 6681

Björn Norrbom, arkiv, bitr. ekonomi                                          
b.a.norrbom@gmail.com
070 756 5424

Adjungerad med ansvar för kontakten med Franska skolan:
Jessica Faager
jessica.faager@adm.franskaskolan.se
073 530 78 90

L’Alliance Française est une association apolitique et laïque, qui agit sans contributions financières autres que les cotisations de ses adhérents. Tous les membres du comité travaillent de manière bénévole. Les responsabilités respectives de chacun des membres du comité sont comme suit :

Comité de direction (élu à la session annuelle de mai 2018)

Johan Stenberg, président                                
johanstenbergiandebol@hotmail.com               
070 539 4818

Carola Almqvist, vice-président
programmation des activités, site internet     
almqvist.carola@gmail.com                                 
070 494 9068

Elisabet Ersman, secrétaire                              
elisabet.ersman@gmail.com                                
070 606 3453

Britt Alexandersson
britt_alexandersson@hotmail.com
070 415 67 35

Harriet Svensson
svensson.harriet@telia.com
073 324 85 99

Susanne Örnliden
susanneornliden@hotmail.com
070 920 31 28

Ulla Bylinsky, assist. bourses                           
ulla.bylinsky@gmail.com                                       
073 156 8030

MickaëlleCedergren, bourses                          
mickaëlle.cedergren@fraita.su.se                      
08-648 25 63

Jessica Faager, contact à l’Ecole Française      
jessica.faager@adm.franskaskolan.se              
073 530 7890

Eva Hesselgren-Mortensen, adhésions          
eva.hesselgren@gmail.com                                   
073 985 2830

Lisa Hultman, assist. site internet                     
lisa.hultman.sthlm@gmail.com                         
070 600 6681

Björn Norrbom, archives                                    
b.a.norrbom@gmail.com                                       
070 756 5424