Skip to content

Alliance Française är en politiskt och religiöst obunden förening som inte uppbär några bidrag utan är helt beroende av medlemmarnas avgifter. Styrelseledamöterna arbetar ideelt. Var och en av de tio ledamöterna har sitt ansvarsområde enligt nedan:

Styrelse (vald vid årsmötet den 31 maj 2021)

Johan Stenberg, Ordförande
johanstenbergiandebol@hotmail.com
070 539 4818

Mickaëlle Cedergren, Vice ordförande, stipendieansvarig                     
mickaëlle.cedergren@su.se

Eva Hesselgren-Mortensen, Sekreterare             
eva.hesselgren@gmail.com
073 985 2830

Carina Idberg, Programansvarig
carina@idberg.com
072 858 4456

Harriet Svensson, Programansvarig                   
svensson.harriet@telia.com
073 324 85 99

Eva Tarselius Hallgren, Programansvarig
evali27@telia.com
070 590 5235                            

Claes Eliason, Ekonomiansvarig
claes.eliason@gmail.com
072 214 5485

Valérie Alfvén, Bitr. stipendieansvarig
valerie.alfven@su.se

L’Alliance Française est une association apolitique et laïque, qui agit sans contributions financières autres que les cotisations de ses adhérents. Tous les membres du comité travaillent de manière bénévole. Les responsabilités respectives de chacun des membres du comité sont comme suit :

Comité de direction (élu à la session annuelle du 31 mai 2021)

Johan Stenberg, Président                                
johanstenbergiandebol@hotmail.com               
070 539 4818

Mickaëlle Cedergren, Vice-présidente, responsable des bourses    
mickaëlle.cedergren@fraita.su.se


Eva Hesselgren-Mortensen
, Secrétaire
eva.hesselgren@gmail.com
073 985 2830

Carina Idberg, Responsable du programme d’activités
carina@idberg.com
072 858 44 56

Harriet Svensson, Responsable du programme d’activités
svensson.harriet@telia.com
073 324 85 99

Eva Tarselius Hallgren, Responsable du programme d’activités
evali27@telia.com
070 590 52 35

Claes Eliason, Responsable-économe
claes.eliason@gmail.com
072 214 5485

Valérie Alfven, Vice-responsable des bourses
valerie.alfven@su.se