Skip to content

Syfte och verksamhet

Vårt syfte är att sprida kunskap om det franska språket och den franska kulturen. Detta gör vi genom att anordna olika aktiviteter och föredrag om Frankrike och om de länder i världen där franska talas. Programmen presenteras oftast på franska, ibland på svenska.

Verksamheten har under senare år blivit mer varierad. Vi erbjuder nu inte bara föredragskvällar utan arrangerar också bokklubbar, café-träffar och resor.

Våra medlemmar har varierande kunskaper i franska. Som medlem i Alliance Française är det bra, men inte helt nödvändigt, att ha hyggliga förkunskaper i språket då de flesta av våra program sker på franska.

För att tillfredsställa de medlemmar som har begränsade kunskaper i språket men ändå är intresserade av allt som är franskt, sker åtminstone ett program per termin på svenska.

Objectif et activités

L’objectif de l’association est de développer (diffuser ?) la connaissance de la langue et de la culture françaises. Cela passe par l’organisation de différentes activités et conférences relatives à la France et aux autres pays francophones de par le monde. Le programme est la plupart du temps tenu en français, parfois en suédois.

L’activité s’est diversifiée ces dernières années. Nous proposons dorénavant non seulement des soirées de conférences, mais organisons également des cercles de lecture, des café-rencontres et des voyages.

Nos adhérents ont des niveaux de compétences en français variés. En tant qu’adhérent à l’Alliance Française c’est un avantage, mais non une condition préalable, d’avoir une bonne compréhension de la langue, étant donné que la plupart de nos activités sont proposées en français.

Afin de répondre aux adhérents qui maîtrisent moyennement bien le français mais qui sont néanmoins intéressés par tout ce qui se rapporte à la France, au moins l’une des activités trimestrielles se tient en suédois.