Skip to content

Stipendier för lärare med undervisning i franska

Två stipendier finns att söka för behöriga och verksamma lärare med undervisning i franska. Varje stipendium Varje stipendium är mellan 10.000 och 15.000 SEK. Stipendierna kan inte sökas av lärare med franska som modersmål. Ansökan ska avse vidareutbildning genom att bedriva språkstudier i Frankrike, i första hand på Alliance Française i Frankrike (Le CAVILAM – Alliance Française de Vichy, Label Quality FLE).

Senast två månader efter avslutad kurs ska rapport insändas till Alliance Française i Stockholm.

Ofullständiga ansökningar beaktas inte. Nedanstående handlingar skall insändas vid ansökan.

  1.  Till ansökningssystemet
  2. Kort redogörelse för varför man söker stipendiet (högst en halv A4 sida)
  3. Projektplan, tidsplan och syfte (en halv sida)
  4. Tjänstgöringsintyg från rektor
  5. Rekommendation från rektor

Ansökningstiden är mellan den 1 mars och den 5 april varje år. Observera att ansökan inte kan göras retroaktivt. Ansökan om stipendium ska skickas till det elektroniska ansökningssystemet senast 5 april kl. 23.59. Stipendium kan inte sökas per e-post. Du får svar endast om du har fått din ansökan beviljad.

Till ansökningssystemet