Skip to content

Kurser

De allra flesta lokalföreningar av Alliance Française i världen anordnar kurser i franska för sina medlemmar. Alliancerna i Norden är ett undantag.
I Stockholm har Alliance Française etablerat ett samarbete med Folkuniversitetet dit all undervisning i franska är delegerad.

Den som läser franska på Folkuniversitetet erbjuds ett års gratis medlemskap i Alliance Française.

Som medlem betalar man ingenting för att lyssna till våra föredrag (annars 50 kronor) och man betalar även ett 50 kronor lägre pris för måltiden än den som är icke medlem.

Den som studerar vid Folkuniversitetet och vill bli gratismedlem under ett år är välkommen att anmäla sig via mejl till: info@afstockholm.com
Ange som rubrik: FU-medlem och uppge sedan namn, telefonnummer, hemadress, mejladress och personnummer.

Välkommen med din ansökan!

Enseignement

La plupart des associations locales de l’Alliance Française de par le monde proposent des cours en français à leurs adhérents. Les Alliances dans le Nord sont néanmoins une exception à ce principe. L’Alliance Française de Stockholm a établi une collaboration avec Folkuniversitetet, et tout enseignement en français leur est délégué.

A tous les étudiants en français à Folkuniversitetet est proposé une année d’adhésion gratuite à l’Alliance Française.

Les conférences de l’Alliance Française sont gratuites pour les adhérents (ticket d’entrée sinon de 50 couronnes) et les adhérents payent également 50 couronnes de moins pour les repas que les non-adhérents.

Les étudiants à Folkuniversitetet souhaitant obtenir leur adhésion gratuite d’un an sont invités à envoyer leur demande d’inscription à l’adresse email suivante : info@afstockholm.com
Veuillez indiquer comme sujet de l’email : « Etudiant FU », et n’oubliez pas de préciser dans la demande votre nom, votre numéro de téléphone, l’adresse postale de votre domicile, votre adresse mail et votre numéro personnel d’identifiant national / numéro de sécurité sociale.

Votre inscription est la bienvenue!