14 februari 2019

Torsdag 14 februari 2019

”Sverigebilder i Frankrike”
i Franska Skolans Lilla aula, Döbelnsgatan 3 (ca 30 meter till vänster om huvudingången)

Ewa Kumlin, chef för Svenska institutet i Paris, tillika kulturråd vid ambassaden, berättar om arbetet vid institutet och uppdraget att främja svensk kultur och relationsskapande i Frankrike.

Ewa, som inledde sin yrkesbana just vid svenska ambassaden i Paris för fyrtio år sedan, kommer närmast från 13 år som VD för Svensk Form. Dessförinnan har hon ägnat sig åt internationellt kulturutbyte i olika former, dels genom eget företag, dels som medföljande maka till diplomaten Krister Kumlin i New York, Brasilia, Athen och Tokyo. I Tokyo initierade hon ”Swedish Style in Tokyo” 1999, ett brett kultur- och livsstilskoncept som fortfarande lever kvar, och vid hemflytten till Sverige en satsning på japansk samtidskultur i ”Tokyo Style in Stockholm”. Alla konstarter ligger Ewa varmt om hjärtat och hon menar att nyckeln ligger i att sammanföra nyskapande talanger med varandra och erbjuda arenor.

Språk: svenska