23 september

Välkomna den 23 september klockan 18.00 till Franska skolan, Döbelnsgatan 3.

Inger Enkvist, professor emerita vid Lunds universitet, kommer att hålla ett föredrag med titeln Språk och läsning som det centrala i all utbildning och med fokusering på språk.

Språk svenska.