Kallelse till ÅRSMÖTE för Alliance Française de Stockholm

Tisdagen den 24 maj 2022 klockan 17.00 – 19.30
Franska residenset, Bromska palatset, Narvavägen 26, Stockholm
Årsmöteshandlingarna skickas ut separat.
Efter årsmötet delas 2021 års stipendier ut och därefter finns tillgång till vin och lättare förtäring till priset av 100 kronor.
Betalning sätts in på plusgirokonto 535 48-4 senast den 15 maj och anmälning görs till Claes Eliasson senast den 12 maj.
Anmälan görs till claes.eliason@gmail.com.
Innan betalningen. Ange namn som referens!
Anmälan är bindande
Varmt välkomna!