Skip to content

Så här hanterar vi personuppgifter

Vi är angelägna om att respektera din integritet och följer Dataskyddsförordningens för hantering av personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlas

Vilka personuppgifter som behandlas kan variera beroende på vilket ansökan som avses, men inkluderar vanligtvis:

  • För- och efternamn
  • Personnummer
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • CV, betyg/studieresultat

Inskickade uppgifter lagras och används i samband med behandling av din ansökan.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi sparar sökandes personuppgifter så länge som det är nödvändigt för varje enskilt ändamål, i enlighet med gällande lagstiftning. När personuppgifterna inte behövs tas de bort.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om, rättelse eller radering av dina personuppgifter och rätt att begära begränsning eller invända mot behandlingen. Du har också rätt att inge klagomål till Datainspektionen om behandlingen. 

 Kontakt

Har du några frågor om denna policy eller vill uppdatera, rätta, radera uppgifter eller på annat sätt vill utnyttja dina rättigheter kontakta oss på e-post: info@afstockholm.com