Skip to content

Stipendieansökan

Att tänka på

Ofullständiga ansökningar beaktas inte. I samband med ansökan ska nedan angivna dokument skickas in och vara kontrollerbara. 

  1. Ansökningsformuläret (med ifyllda obligatoriska uppgifter om födelseår, kunskaper i franska mm.).  
  2. Studentbetyg (ej för lärare)
  3. Intyg på universitets- och högskolepoäng från Sverige eller utomlands, i förekommande fall översatta till svenska (ej för lärare)
  4. Alla intyg ska vara daterade och innehålla referenser till person med befattning, postadress, e-postadress och telefonnummer
  5. En studieplan innehållande omfattning, budget, utbildningens namn och studieort (högst en A4-sida)     
  6. För Erasmus-studenter bifogas intyg på antagning som Erasmus-student vid ett universitet i Frankrike (ej för lärare)
Ansökan avser studier under denna period.
Ansökan avser studier under denna period.
(Ange språknivå A2, B1, B2, C1 osv )
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Godkända filtyper: jpg, gif, png, pdf, Max filstorlek: 1 MB, Max antal filer: 10.
Namnge filerna så här: efternamn_beskrivning.pdf
(Ange namn, nivå, ort)
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Godkända filtyper: jpg, gif, png, pdf, Max filstorlek: 1 MB, Max antal filer: 10.
Namnge filerna så här: efternamn_beskrivning.pdf
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Godkända filtyper: jpg, gif, png, pdf, Max filstorlek: 1 MB, Max antal filer: 10.
Namnge filerna så här: efternamn_beskrivning.pdf
Ersätt bokstäverna å, ä och ö med a och o.
Ersätt mellanslag med _ (understreck) eller - (minus).
Max 3 filer. Max filstorlek: 1 MB.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Godkända filtyper: jpg, gif, png, pdf, Max filstorlek: 1 MB, Max antal filer: 10.
Namnge filerna så här: efternamn_beskrivning.pdf
Ersätt bokstäverna å, ä och ö med a och o.
Ersätt mellanslag med _ (understreck) eller - (minus).
Max 1 filer. Max filstorlek: 1 MB.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Godkända filtyper: jpg, gif, png, pdf, Max filstorlek: 1 MB, Max antal filer: 10.
Namnge filerna så här: efternamn_beskrivning.pdf
Ersätt bokstäverna å, ä och ö med a och o.
Ersätt mellanslag med _ (understreck) eller - (minus).
Max 1 filer. Max filstorlek: 1 MB.