Onsdag 6 november kl 18.00

Författaren och filmaren
Carl Henrik Svenstedt talar

SEX ÅR PÅ CCS
Ett kåseri om Svenska kulturhuset i Paris (numera Svenska institutet), människor, möten, uppdrag – och en tid som var.
Vid rorkulten för Republiken, François Mitterand. Vid rorkulten för Paris, Jacques Chirac. För kulturen Jack Lang. Och för Svenska institutet i Stockholm, Anders Clason.

CH Svenstedt är författare och filmare med ett trettiotal boktitlar i bagaget och lika många filmer.
Senast “Gammal man skriver ett brev. Om konsten att åldras.”
Film: “Shamana! Ur shamanernas liv”.
Bosatt i Stockholm.

Välkommen till Franska Skolans lilla aula, Döbelnsgatan 3, kl 18.
För dem som önskar serveras därefter en kall buffé i Franska Skolans matsal.
Pris för hela kvällen 260 kronor (medlemmar), 360 kronor (icke medlemmar).
Att endast lyssna till föredraget är kostnadsfritt för medlemmar.
Icke medlemmar betalar 50 kronor.

Anmälan görs genom att sätta in aktuellt belopp på Plusgiro 535 48-4 så att det är oss tillhanda senast en vecka i förväg.
Medlem som endast önskar lyssna till föredraget behöver inte anmäla sig i förväg.