7 september

Anne Edelstam om Svenska Baletten i Paris 100 år
(uppskjutet program från hösten 2020)
Preliminärt på Franska Skolan