Stipendium


 

Stipendier för högre studier i Frankrike och till redan verksamma lärare i franska

Stipendier för högre studier i Frankrike
Stipendierna är avsedda för högskole- och universitetsstudier i Frankrike. Sökande ska ha förkunskaper i franska (minst steg 5). Studierna ska omfatta minst fyra månader (vanligtvis en studietermin). Stipendiebeloppet är som regel 15 000 SEK.

För konstnärliga studier kan det s.k. Pontus Gratestipendiet sökas (ett stipendium à 20 000 SEK).

Svenska studenter bosatta i Frankrike och disputerade svenska studenter kan inte söka. Svenska studenter som har gått på gymnasiet vid Lycée Français Saint-Louis i Stockholm kan inte heller söka. Stipendium kan inte sökas för att endast följa språkstudier eller åka på studiebesök. Kurserna som läses vid universitet i Frankrike ska huvudsakligen vara på franska och inte på engelska. Erasmus-studenter som vill söka är välkomna och ska bifoga ett intyg på antagningsbesked.

Inom två månader efter avslutade studier/projekt skall rapport insändas till Alliance Française.

Ofullständiga ansökningar beaktas inte. I samband med ansökan ska nedan angivna dokument skickas in och vara kontrollerbara.

 1. Ansökningsblankett (med ifyllda obligatoriska uppgifter om födelseår, kunskaper i franska mm.).
  Blanketten hämtas här.
 2. Studentbetyg
 3. Intyg på universitets- och högskolepoäng från Sverige eller utomlands, i förekommande fall översatta till svenska
 4. Åren efter studentexamen ska vara dokumenterade med intyg (studier, arbete, utlandsvistelse etc.) Vid eventuell långvarig sjukdom fordras läkarintyg
 5. En kortfattad redogörelse (en halv A4-sida) för relevant fritidssysselsättning, arbete, föreningsverksamhet, intressen mm ska bifogas helst tillsammans med intyg
 6. Alla intyg ska vara daterade och innehålla referenser till person med befattning, postadress, e-postadress och telefonnummer
 7. En studieplan innehållande omfattning, budget, utbildningens namn och studieort (högst en A4-sida).
 8. För Erasmus-studenter bifogas intyg på antagning som Erasmus-student vid ett universitet i Frankrike

Observera att ansökan inte kan göras retroaktivt. Studierna ska påbörjas under hösten samma år som ansökan gjorts, eventuellt under våren året därpå. Ansökan om stipendium ska vara poststämplad senast 1 april aktuellt år. Stipendium kan inte sökas per e-post.

Ansökan skickas till:
Alliance Française
c/o Mickaëlle Cedergren Lagnövägen 5
132 36 Saltsjö-Boo

Besked om eventuellt tilldelat stipendium sänds per e-post före den 15 maj aktuellt år. Det är därför viktigt att sökandes e-postadress och telefonnummer finns på ansökningsblanketten.
Förfrågningar om chanserna att få stipendium kan inte besvaras. Förfrågningar om skälen till att inte ha tilldelats stipendium besvaras ej.

 

Stipendier för lärare med undervisning i franska

Två stipendier finns att söka för behöriga och verksamma lärare med undervisning i franska. Varje stipendium är på 15.000 SEK. Stipendierna kan inte sökas av lärare med franska som modersmål. Ansökan ska avse vidareutbildning genom att bedriva språkstudier i Frankrike, i första hand på Alliance Française i Frankrike (Le CAVILAM – Alliance Française de Vichy, Label Quality FLE).
Senast två månader efter avslutad kurs ska rapport insändas till Alliance Française i Stockholm.

Ofullständiga ansökningar beaktas inte. Nedanstående handlingar skall insändas vid ansökan.

 1. Ansökningsblankett, hämtas här.
 2. Kort redogörelse för varför man söker stipendiet (högst en halv A4 sida)
 3. Projektplan, tidsplan och syfte (en halv sida)
 4. Tjänstgöringsintyg från rektor
 5. Rekommendation från rektor

Observera att ansökan inte kan göras retroaktivt. Studierna ska påbörjas under hösten samma år som ansökan lämnats in eller eventuellt våren året därpå. Ansökan ska vara poststämplad senast den 1 april aktuellt år. Stipendium kan ej sökas per e-post utan ska sändas till:

Alliance Française
c/o Mickaëlle Cedergren Lagnövägen 5
132 36 Saltsjö-Boo

Välkomna med era ansökningar!