RESA TILL BORDEAUX HÖSTEN 2018

Efter den uppskattade resan till Alsace och Strasbourg hösten 2016 planerar vi nu, efter önskemål från flera medlemmar, en ny resa, denna gång till Bordeaux i september/oktober 2018.

Ett förslag kommer inom kort att presenteras för medlemmarna.

Synpunkter mottages tacksamt till: almqvist.carola@gmail.com

______________________________________

Si vous désirez devenir membre la cotisation est de Couple 450:-, personne seule 300:-, étudiant de moins de 25 ans 180:- .

Klicka på länken BLI MEDLEM!